ร่วมงานกับเรา

               ทีแอลเอส กรุ๊ปฯ มีความยินดีที่คุณสนใจที่จะก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวของเรา เพื่อเปิดโอกาสในการทำงานที่น่าตื่นเต้นสำหรับคุณ ในฐานะพนักงานของบริษัท คุณจะได้ทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานภายใต้เงื่อนไขการทำงานที่ดีเยี่ยม รวมถึงโอกาสในการพัฒนาและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

             เราคาดหวังให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างสอดคล้องกับหลักปฏิบัติทางธุรกิจของบริษัท ที่มีมาอย่างยาวนาน เคารพในค่านิยมของบริษัทฯ สำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ซื่อสัตย์ สุจริต  เพราะ บริษัทเชื่อมั่นว่าบุคลากรคือปัจจัยหลักที่จะนำองค์กรของเราไปสู่ความสำเร็จ


ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 สำนักงานใหญ่ระยอง:

85/7 หมู่ 5 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000           
โทรศัพท์  038-694464-5                            
โทรสาร    038-694466

สำนักงานกรุงเทพฯ:

98 อาคารสาทรสแควร์ ห้อง 2112 ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10500
โทรศัพท์ 02-002-6041
โทรสาร 02-002-6043
             
             

อีเมล:

hr@tlsgroup.co.th