ประกาศรับสมัครงาน

ทีแอลเอส กรุ๊ปฯ มีความยินดีที่จะรับสมัครบุคลากร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ และเติบโตไปด้วยกัน1. ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกคลังสินค้า  (ประจำสำนักงานระยอง)                                                                                         
1 อัตรา   


   รายละเอียดของงาน

 - บริหารงานในแผนกคลังสินค้า

 - วางแผนการ Stock อะไหล่

 - หาแนวทางควบคุมและจัดระบบการเบิก - จ่ายในคลังสินค้า

 - ควบคุมการคืนซาก

 - ควบคุมการเช็ค Stock ณ สิ้นเดือน

 - ปฏิบัติงานตามหน้าที่และปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001

 - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาคุณสมบัติผู้สมัคร

 - เพศชาย - หญิง อายุ 30 - 38 ปี 

 - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

 - มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้า 5 ปีขึ้นไป

 - มีความรู้เกี่ยวกับอะไหล่และชิ้นส่วนยานยนต์ หากมีความรู้ด้านอะไหล่รถฟอร์คลิฟท์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 - มีความคิดสร้างสรรค์ มีใจรักในงานที่ทำ กระตือรือร้น และอดทน

 - มีรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ส้วนตัว / มีใบขับขี่

 - สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีสถานที่ปฏิบัติงาน

ทีแอลเอส กรุ๊ปฯ สำนักงานใหญ่ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 


วิธีการสมัตร

 - สมัครด้วยตนเองที่ ทีแอลเอส กรุ๊ปฯ สำนักงานใหญ่

 - สมัครด้วยการส่งเรซูเม่มาที่อีเมล hr@tlsgroup.co.th และ sirirat.sg@watkinson.co.th**************************************************************************************************************************
 
 
2. ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง  (ประจำสำนักงานระยอง / สระบุรี)                                                                                หลายอัตรา  
 
 
   รายละเอียดของงาน
 
 - รับผิดชอบงาน PM รถฟอร์คลิฟท์ของบริษัทและของลูกค้า
 
 - รับผิดชอบ รักษาทรัพย์สินของบริษัท รถบริการ ให้มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน
 
 - สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
 
 - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
 - เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี 
 
 - วุฒิการศึกษา ปวส. / ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง  สาขาช่างยนต์ เครื่องยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 - มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 
 - ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 
 - สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 
 - หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 
สถานที่ปฏิบัติงาน
 
 - ทีแอลเอส กรุ๊ปฯ สำนักงานใหญ่ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 
 - ออฟฟิตหน้าไซต์งานลูกค้า จังหวัดสระบุรี
 
 
วิธีการสมัตร
 
 - สมัครด้วยตนเองที่ ทีแอลเอส กรุ๊ปฯ สำนักงานใหญ่
 
 - สมัครด้วยการส่งเรซูเม่มาที่อีเมล hr@tlsgroup.co.th และ sirirat.sg@watkinson.co.th


***********************************************************************************************************************
 
 
3. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย  (ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ)                                                                                           3 อัตรา   


   รายละเอียดของงาน

 - รับผิดชอบและดูแลยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย

 - สร้างโอกาสในการขายและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่

 - ดูแลการขายและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า 

 - ประสานงานกับทีมขาย ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อความสำเร็จในการส่งมอบงานให้ทันตามกำหนด

 - ปฏิบัติงานขาย และบริหารช่องทางจัดจำหน่ายให้เป็นไปตามระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ

 - พัฒนาความรู้ สื่อสาร และสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของบริษัท แก่ลูกค้า

 - จัดเตรียมรายงานและข้อมูลการขายต่างๆ ตามกำหนดเวลา ตลอดจนรวบรวมและรายงานสภาวะตลาด และการแข่งขันคุณสมบัติผู้สมัคร

 - เพศชาย - หญิง อายุ 20 - 38 ปี 

 - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา

 - มีประสบการณ์ด้านงานขาย  หากมีประสบการณ์ขายเครื่องจักรอุตสาหกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 - มีประสบการณ์ด้านการประมูลงานโครงการภาครัฐและเอกชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 - มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี มีความสามารถในการสื่อสารและเจรจาต่อรอง

 - มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

 - มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบขับขี่

 - สามารถใช้งานโปรแกรมสำนักงานได้

 - สามารถทำงานได้ตรงตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนดสถานที่ปฏิบัติงาน

ทีแอลเอส กรุ๊ปฯ สำนักงานกรุงเทพฯ อาคารสาทรสแควร์ ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 


วิธีการสมัตร

 - สมัครด้วยตนเองที่ ทีแอลเอส กรุ๊ปฯ สำนักงานกรุงเทพฯ

 - สมัครด้วยการส่งเรซูเม่มาที่อีเมล hr@tlsgroup.co.th และ sirirat.sg@watkinson.co.th


***********************************************************************************************************************


4. ตำแหน่ง : Document Controllor Clerk  (ประจำสำนักงานระยอง)                                                                               1 อัตรา    


   
รายละเอียดของงาน
     
    1) ประสานงานกับหัวหน้างานฝ่ายต่างๆ และและผู้แทนฝ่ายบริหารในเรื่องของ :
       
       - การอนุมัติใช้เอกสาร 

       - การแจกจ่ายเอกสารที่จะนำมาใช้ในบริษัท และการเรียกเก็บเอกสารที่ล้าสมัยออกจากจุดปฏิบัติงาน

       - การทำลายเอกสารล้าสมัย

       - การจัดเก็บและดูแลเอกสาร

    2) เตรียมการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)
       
    3) เตรียมการตรวจติดตามจากเจ้าของระบบ Surveillance Audit)

    4) รวบรวม KPI ตามกำหนดเวลา เสนออนุมัติต่อผู้บริหาร


    5) ประสานงานและสนับสนุนงานของตัวแทนฝ่ายบริหาร 

    6) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  คุณสมบัติผู้สมัคร

  - เพศชาย - หญิง

  - วุฒิการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

  - มีประสบการณ์ ด้านระบบการบริหารงานด้านคุุณภาพอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

  - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้

  - มีทักษะด้านการสื่อสาร


  สถานที่ปฎิบัติงาน

  ทีแอลเอส กรุ๊ปฯ สำนักงานใหญ่ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


  วิธีการสมัคร

  - สมัครด้วยตนเองที่ ทีแอลเอส กรุ๊ปฯ สำนักงานใหญ่

  - สมัครด้วยการส่งเรซูเม่มาที่อีเมล hr@tlsgroup.co.th


*********************************************************************************************************************


5. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ  (ประจำสำนักงานระยอง)                                                                 1 อัตรา    


   รายละเอียดของงาน

 -  จัดซื้อ และประสานงานทั่วไปด้านต่างประเทศ
   
  - จัดเตรียม รวบรวม สรุปรายงาน เสนออนุมัติต่อผู้บริหาร

 - โต้ตอบอีเมล์กับลูกค้า

 - ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ

 - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 - เพศชาย - หญิง อายุ 23-40 ปี 

 - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง / 
มีประสบการณ์ 1-2 ปีด้านการประสานงานต่างประเทศ

 - สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office 

 - สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 
 - มีทักษะในการสื่อสาร
 
 - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี


สถานที่ปฏิบัติงาน

ทีแอลเอส กรุ๊ปฯ สำนักงานใหญ่ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 


วิธีการสมัตร

 - สมัครด้วยตนเองที่ ทีแอลเอส กรุ๊ปฯ สำนักงานใหญ่

 - สมัครด้วยการส่งเรซูเม่มาที่อีเมล hr@tlsgroup.co.th และ sirirat.sg@watkinson.co.th


***********************************************************************************************************************