งานซ่อมแบบครบวงจร


 "ที แอล เอส กรุ๊ปฯ ผู้ให้บริการงานซ่อม อุปกรณ์ขนถ่ายลำเลียงในอุตสาหกรรม และงานด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร”


งานตรวจเช็คสภาพฟอร์คลิฟท์    /    งานซ่อมบำรุงฟอร์คลิฟท์    /     งานซ่อมยกเครื่องฟอร์คลิฟท์


                                          •   เจ้าหน้าธุรการงานซ่อมพร้อมรับเรื่องลูกค้าแจ้งซ่อมและประสานงาน อย่างฉับไว

                                          •   รถบริการ พร้อมทีมซ่อมกว่า 20 คัน พร้อมบริการเข้าหน้างานลูกค้าอย่างทันท่วงที

                                          •   วิเคราะห์งานซ่อมโดยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ยาวนาน  

                                          •   บริการงานซ่อมโดยช่างซ่อมบำรุงที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี มีความชำนาญด้านการซ่อม ที่ตรงจุด รวดเร็ว ว่องไว

                                          •   มีสายด่วนรับเรื่องติ-ชม เพื่อนำมาปรับปรุงด้านการบริการงานซ่อมต่อไป