ความเป็นมา

จุดเริ่มต้นธุรกิจ...


                 เริ่มจากธุรกิจจำหน่ายและซ่อมรถฟอร์คลิฟท์มือสอง ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เป็นที่รู้จักกันดีในนาม บริษัท ที แอล เอส ฟอร์คลิฟท์ จำกัด

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรถฟอร์คลิฟท์มายาวนาน ทำให้ต่อมาได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ฮุนได เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด ประเทศเกาหลีใต้

ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการรถฟอร์คลิฟท์ แบรนด์ฮุนได ประจำประเทศไทย
   


               

        
ที แอล เอส กรุ๊ปฯ จึงได้มีการปรับรูปแบบธุรกิจ  ทั้งในด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมในกลุ่มอุปกรณ์ขนถ่ายลำเลียง และการพัฒนา

ด้านการบริการให้ครบวงจร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับการเติบโตของตลาดอุตสาหกรรม โดยได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ที แอล เอส กรุ๊ป เซาธ์อีสท์ เอเชีย จำกัด

ย้ายสำนักงานมาตั้ง ณ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จวบจนถึงปัจจุบัน รวมถึงได้ขยายพื้นที่ให้บริการ ด้วยการเปิดตัวสำนักงานกรุงเทพฯ ณ อาคารสาทรสแควร์

เปิดศูนย์บริการในจังหวัดสระบุรี และสิงห์บุรี โดยในเร็วๆนี้จะมีการเปิดศูนย์บริการเพิ่มอีก 3 จังหวัด คือ อยุธยา สมุทรสาคร โคราช ตามลำดับ