• ※ ข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสำหรับการปรับปรุงคุณภาพ.
  • ※ สีในแค็ตตาล็อกนี้อาจแตกต่างจากสีที่เกิดขึ้นจริง.
สเปค
Specification
Load Capacity 0 kg    
Max. Lifting Height(STD) 0 mm    
Travel Speed (Unloaded) km/h    
รายการสินค้า