TLS Group จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

บริษัทจัดอบรม เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะพนักงานขายเชิงที่ปรึกษาให้กับพนักงานขายทุกระดับโดยโค้ชประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

Update 16.03.2015

TLS Group จัดอบรมสัมมนา เรื่อง การสื่อสารอย่างชาญฉลาดเพื่อความสำเร็จองค์กร

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสื่อสารอย่างชาญฉลาดเพื่อความสำเร็จของค์กรให้กับพนักงานทุกระดับ ณ อาคารสาธรแสควร์ชั้น กรุงเทพมหานคร

Update 22.01.2015

TLS Group จัดอบรมหลักสูตรการเขียนประวัติส่วนตัวเพื่อการสมัครงาน

บริษัท ที แอล เอส กรุ๊ป เซาธ์อีสท์ เอเชียจำกัด จัดอบรมเรื่อง การเขียนประวัติส่วนตัวเพื่อการสมัครงาน แก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Update 12.01.2015