TLS Group จัดอบรมเรื่องการออกแบบระบบบริการตลอดเดือนมีนาคม 2558

TLS จัดอบรมหลักสูตรการออกแบบระบบบริการให้กับพนักงานทุกระดับ โดยอาจารย์วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์ ตลอดเดือนมีนาคม 2558 ณ โรงแรมสตาร์ ระยอง

Update 01.04.2015

TLS Group จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

บริษัทจัดอบรม เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะพนักงานขายเชิงที่ปรึกษาให้กับพนักงานขายทุกระดับโดยโค้ชประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

Update 16.03.2015

TLS Group จัดอบรมสัมมนา เรื่อง การสื่อสารอย่างชาญฉลาดเพื่อความสำเร็จองค์กร

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสื่อสารอย่างชาญฉลาดเพื่อความสำเร็จของค์กรให้กับพนักงานทุกระดับ ณ อาคารสาธรแสควร์ชั้น กรุงเทพมหานคร

Update 22.01.2015