TLS Group จัดอบรมสัมมนา เรื่อง การสื่อสารอย่างชาญฉลาดเพื่อความสำเร็จองค์กร

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสื่อสารอย่างชาญฉลาดเพื่อความสำเร็จของค์กรให้กับพนักงานทุกระดับ ณ อาคารสาธรแสควร์ชั้น กรุงเทพมหานคร

Update 22.01.2015

TLS Group จัดอบรมหลักสูตรการเขียนประวัติส่วนตัวเพื่อการสมัครงาน

บริษัท ที แอล เอส กรุ๊ป เซาธ์อีสท์ เอเชียจำกัด จัดอบรมเรื่อง การเขียนประวัติส่วนตัวเพื่อการสมัครงาน แก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Update 12.01.2015

คณะผู้บริหาร และ พนักงาน จัดโครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ หาดแม่รำพึงจังหวัดระยอง

ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาด บริเวณลานหินขาว ชายหาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง

Update 05.01.2015